Gouda Zuid

Buurtzorg Gouda Zuid is...

Een kleurrijk team waarin veelzijdigheid en creativiteit dagelijks een rol spelen in het verlenen van zorg bij u thuis. Met onze verschillende achtergronden in de zorg vullen wij elkaar aan en versterken elkaar. We volgen regelmatig (bij)scholingen om onze kennis up to date te houden. Het team bestaat uit 13 zorgverleners, wat als voordeel heeft dat u steeds een vertrouwd gezicht ziet.

Wij bieden verzorging en verpleging bij u thuis. Denkt u daarbij o.a. aan hulp bij wassen en aankleden, het verzorgen van wonden, het toedienen van medicatie, stomazorg, verzorgen van een drain en urinekatheters. Dit kan kortdurende zorg zijn, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Ook langdurige zorg, zoals bij chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met dementie heeft onze aandacht. In de laatste levensfase begeleiden en verzorgen wij u of uw dierbare.

Wij zijn er als u ons nodig heeft, doen een stapje terug waar het kan. Wij streven ernaar dat u weer zelfredzaam wordt. Samen kijken we naar hulpmiddelen om in te zetten, zodat u de regie over uw eigen leven zoveel mogelijk behoudt.

U en uw omgeving staan centraal in het verlenen van zorg. We gaan met elkaar in gesprek om af te stemmen welke zorg er nodig is. Wij werken hierbij nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen uit de regio, specialistische verpleegkundigen en andere hulpverleners.

Buurtzorg Nederland biedt haar thuiszorgteams de mogelijkheid om geïntegreerde thuiszorgteams te vormen, de zogenaamde Buurtzorg+ teams. Ook ons team is zo'n Buurtzorg+ team. Wij werken nauw samen met de fysiotherapeut en de ergotherapeut. Wij signaleren dagelijks functionele problemen die een bedreiging vormen voor de zelfredzaamheid in de thuissituatie. Snel en effectief kunnen wij de therapeuten inschakelen. Onze samenwerking verloopt plezierig omdat wij hetzelfde doel nastreven: de zorg voor u is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, daarin steunen we elkaar.  

 

 

Postcodegebied

Wij leveren zorg in het gebied met de postcode:

2801, 2802, 2806, 2807, 2808 en 2809

Wilt u meer weten over Buurtzorg Gouda Zuid, neem dan contact met ons op.
Nieuwe Haven 201 06-20678077
2801CW Gouda goudazuid@buurtzorgnederland.com